Sắp xếp:


5.100.000đ

Bộ kiểm soát cửa ra vào sử dụng chấm công vân tay Ronald Jack DG600 - Đầu đọc vân tay DG600 - Khóa thả chốt Yli YB100+ - Giá đỡ khóa dưới BBK600 - Giá đỡ khóa trên BBK700 - Nút exit PBK 812 - Nguồn 12vDC -2.5A

7.610.000đ

Bộ kiểm soát cửa ra vào sử dụng chấm công bằng vân tay ZKTECO F21 Lite - Đầu đọc F21 Lite - Khóa nam châm - Nút bấm Exit - Nguồn 12vDC -2.5A   

7.710.000đ

Bộ kiểm soát cửa ra vào sửa dụng chấm công Ronal Jack F18 Máy chấm công F18 Khóa hút nam châm Giá đỡ Nút Exit Bộ nguồn 12v5A

10.690.000đ

Bộ kiểm soát cửa ra vào sử dụng chấm công bằng vân tay BEP2-OD - Đầu đọc BEP2-OD - Khóa nam châm - Nút bấm Exit - Nguồn 12vDC -2.5A 

11.010.000đ

Bộ kiểm soát cửa ra vào kết hợp chấm công Ronald Jack iclock 660 - Đầu đọc vân tay Iclock 660 - Khóa thả chốt Yli YB100+ - Giá đỡ khóa dưới BBK600 - Giá đỡ khóa trên BBK700 - Nút exit PBK 812 - Nguồn 12vDC -2.5A

Hiển thị 1 - 5 / 5 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng