Lắp Đặt Điện Năng Lượng Mặt Trời

Sắp xếp:


Lắp Đặt Điện Năng Lượng Mặt Trời 8KW Cho Hộ Gia Đình Giảm 30.000.000đ

Lắp Đặt Điện Năng Lượng Mặt Trời 8KW Cho Hộ Gia Đình

120.000.000đ 150.000.000đ -20%

Tấm Pin: Tiger Pro 535W (15 Tấm) Thương hiệu: Jinko Solar (hoặc có thể lựa chọn Longi, AE Solar, Canadian Solar) Inverter: Sofar 7.5KW Khung: Áp  mái Phụ kiện: Thiết bị đóng cắt AC & DC, dây cáp, tủ, rack...
Lắp Đặt Điện Năng Lượng Mặt Trời 6KW Cho Hộ Gia Đình Giảm 21.600.000đ

Lắp Đặt Điện Năng Lượng Mặt Trời 6KW Cho Hộ Gia Đình

98.400.000đ 120.000.000đ -18%

Tấm Pin: Tiger Pro 535W (12 Tấm) Thương hiệu: Jinko Solar (hoặc có thể lựa chọn Longi, AE Solar, Canadian Solar) Inverter: Sofar 6KW Khung: Áp  mái Phụ kiện: Thiết bị đóng cắt AC & DC, dây cáp, tủ, rack...
Lắp Đặt Điện Năng Lượng Mặt Trời 5KW Cho Hộ Gia Đình Giảm 20.000.000đ

Lắp Đặt Điện Năng Lượng Mặt Trời 5KW Cho Hộ Gia Đình

80.000.000đ 100.000.000đ -20%

Tấm Pin: Tiger Pro 535W (10 Tấm) Thương hiệu: Jinko Solar (hoặc có thể lựa chọn Longi, AE Solar, Canadian Solar) Inverter: Sofar 5KW Khung: Áp  mái Phụ kiện: Thiết bị đóng cắt AC & DC, dây cáp, tủ, rack...
Lắp Đặt Điện Năng Lượng Mặt Trời 4KW Cho Hộ Gia Đình Giảm 17.600.000đ

Lắp Đặt Điện Năng Lượng Mặt Trời 4KW Cho Hộ Gia Đình

62.400.000đ 80.000.000đ -22%

Tấm Pin: Tiger Pro 535W (8 tấm) Thương hiệu: Jinko Solar (hoặc có thể lựa chọn Longi, AE Solar, Canadian Solar) Inverter: Sofar Solar 3300TL-G3 Khung: Áp  mái Phụ kiện: Thiết bị đóng cắt AC & DC, dây cáp, tủ, rack...
Lắp Đặt Điện Năng Lượng Mặt Trời 3KW Cho Hộ Gia Đình Giảm 11.400.000đ

Lắp Đặt Điện Năng Lượng Mặt Trời 3KW Cho Hộ Gia Đình

48.600.000đ 60.000.000đ -19%

Tấm Pin: Tiger Pro 535W (6 tấm) Thương hiệu: Jinko Solar (hoặc có thể lựa chọn Longi, AE Solar, Canadian Solar) Inverter: Sofar 3KTLM-G2 Khung: Áp  mái Phụ kiện: Thiết bị đóng cắt AC & DC, dây cáp, tủ, rack...

Hiển thị 1 - 5 / 5 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng