Jinko Solar

 

Sắp xếp:


Tấm pin năng lượng mặt trời Jinko Tiger Pro TR 515W

Model    JKM515M-7TL4-V Công suất cực đại (Pmax)    515W Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp)    41.50V Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp)    12.41A Điện áp hở mạch (Voc)    49.04V Dòng điện ngắn mạch (Isc)    13.14A Hiệu suất mô-dun    20.81%

Tấm pin mặt trời Jinko Solar 450W dòng Tiger 78M TR

Model    JKM450M-7RL3-V Công suất cực đại (Pmax)    450W Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp)    42.86V Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp)    10.50A Điện áp hở mạch (Voc)    51.50V Dòng điện ngắn mạch (Isc)    11.32A Hiệu suất quang năng mô-dun    20.04%

Tấm pin công suất lớn Jinko Solar Tiger Pro TR 78M 570W

Model    JKM570M-7RL4-V Công suất cực đại (Pmax)    570W Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp)    44.55V Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp)    12.80A Điện áp hở mạch (Voc)    53.10V Dòng điện ngắn mạch (Isc)    13.66A Hiệu suất quang năng mô-dun    20.85%

Tấm pin năng lượng JinkoSolar Tiger Pro TR 78M 565W

Model    JKM565M-7RL4-V Công suất cực đại (Pmax)    565W Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp)    44.43V Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp)    12.72A Điện áp hở mạch (Voc)    53.00V Dòng điện ngắn mạch (Isc)    13.58A Hiệu suất quang năng mô-dun    20.67%

Pin mặt trời cao cấp JinkoSolar Tiger Pro 535W

Model    JKM535M-72HL4-V Công suất cực đại (Pmax)    535W Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp)    40.63V Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp)    13.17A Điện áp hở mạch (Voc)    49.34V Dòng điện ngắn mạch (Isc)    13.79A Hiệu suất quang năng mô-dun    20.75%

Tấm pin mặt trời JINKO Tiger Pro HC Mono 530W

Model    JKM530M-72HL4-V Công suất cực đại (Pmax)    530W Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp)    40.56V Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp)    13.07A Điện áp hở mạch (Voc)    49.26V Dòng điện ngắn mạch (Isc)    13.71A Hiệu suất quang năng mô-dun    20.55%

Tấm pin mặt trời Jinkosolar Tiger Pro TR 560W

Model    JKM560M-7RL4-V Công suất cực đại (Pmax)    560W Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp)    44.31V Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp)    12.64A Điện áp hở mạch (Voc)    52.90V Dòng điện ngắn mạch (Isc)    13.50A Hiệu suất quang năng mô-dun    20.48%

Pin năng lượng mặt trời Jinko Tiger TR 78M 460W

Model    JKM460M-7RL3-V Công suất cực đại (Pmax)    460W Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp)    43.08V Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp)    10.68A Điện áp hở mạch (Voc)    51.70V Dòng điện ngắn mạch (Isc)    11.50A Hiệu suất quang năng mô-dun    20.49%

Tấm pin thế hệ mới Jinko Solar Tiger Neo 560W

Model    JKM560M-7HL4-V Công suất cực đại (Pmax)    560W Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp)    41.77V Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp)    13.41A Điện áp hở mạch (Voc)    50.47V Dòng điện ngắn mạch (Isc)    14.15A Hiệu suất quang năng mô-dun    21.68%

Panel năng lượng mặt trời Jinkosolar Tiger 78M 465W

Model    JKM465M-7RL3-V Công suất cực đại (Pmax)    465W Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp)    43.18V Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp)    10.77A Điện áp hở mạch (Voc)    51.92V Dòng điện ngắn mạch (Isc)    11.59A Hiệu suất quang năng mô-dun    20.71%

Hiển thị 1 - 10 / 10 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng