Thiết Bị Cắt Sét Schneider

Sắp xếp:


CB Chống Sét Schneider A9L08100 8kA 1P Giảm 100.000đ

CB Chống Sét Schneider A9L08100 8kA 1P

1.200.000đ 1.300.000đ -7%

Thiết bị chống sét lan truyền Acti 9 – iPRD loại 2, 1P/1P N, 230V, Draw-out SKU: A9L08100 Hãng sản xuất: Schneider Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng  
CB Chống Sét Schneider A9L20100 20kA 1P Giảm 90.000đ

CB Chống Sét Schneider A9L20100 20kA 1P

1.310.000đ 1.400.000đ -6%

Thiết bị chống sét lan truyền Acti 9 – iPRD loại 2, 1P/1P N, 230V, Draw-out SKU: A9L20100 Hãng sản xuất: Schneider Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT
CB chống sét Schneider A9L65101 65kA 1P Giảm 80.000đ

CB chống sét Schneider A9L65101 65kA 1P

1.720.000đ 1.800.000đ -4%

Thiết bị chống sét lan truyền Acti 9 – iPRD loại 2, 1P/1P N, 230V, Draw-out SKU: A9L65101 Hãng sản xuất: Schneider Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT
CB Chống Sét Schneider A9L20500 20kA 1P+N Giảm 10.000đ

CB Chống Sét Schneider A9L20500 20kA 1P+N

2.190.000đ 2.200.000đ -0%

Thiết bị chống sét lan truyền Acti 9 – iPRD loại 2, 1P/1P N, 230V, Draw-out SKU: A9L20500 Hãng sản xuất: Schneider Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT
CB Chống Sét Schneider A9L40600 40kA 3P+N Giảm 110.000đ

CB Chống Sét Schneider A9L40600 40kA 3P+N

4.790.000đ 4.900.000đ -2%

Thiết bị chống sét lan truyền Acti 9 – iPRD loại 2, 3P N, 400V, Draw-out SKU: A9L40600 Hãng sản xuất: Schneider Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng  
CB Chống Sét Schneider A9L65601 65kA 3P+N Giảm 16.000đ

CB Chống Sét Schneider A9L65601 65kA 3P+N

6.084.000đ 6.100.000đ -0%

Thiết bị chống sét lan truyền Acti 9 – iPRD loại 2, 3P N, 400V, Draw-out SKU: A9L65601 Hãng sản xuất: Schneider Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng  
CB Chống Sét Schneider A9L15693 20kA 3P+N Giảm 140.000đ

CB Chống Sét Schneider A9L15693 20kA 3P+N

3.860.000đ 4.000.000đ -3%

Thiết bị chống sét lan truyền Acti 9 – iPF K loại 2, 3P N, 400V, Fixed SKU: A9L15693 Hãng sản xuất: Schneider Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT
CB Chống Sét Schneider A9L15688 40kA 3P+N Giảm 70.000đ

CB Chống Sét Schneider A9L15688 40kA 3P+N

4.630.000đ 4.700.000đ -1%

Thiết bị chống sét lan truyền Acti 9 – iPF K loại 2, 3P N, 400V, Fixed SKU: A9L15688 Hãng sản xuất: Schneider Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT
CB Chống Sét Schneider A9L40100 40kA 1P Giảm 100.000đ

CB Chống Sét Schneider A9L40100 40kA 1P

1.400.000đ 1.500.000đ -6%

Thiết bị chống sét lan truyền Acti 9 – iPRD loại 2, 1P/1P N, 230V, Draw-out SKU: A9L40100 Hãng sản xuất: Schneider Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT
CB Chống Sét Schneider A9L08500 8kA 1P+N Giảm 159.000đ

CB Chống Sét Schneider A9L08500 8kA 1P+N

1.841.000đ 2.000.000đ -7%

Thiết bị chống sét lan truyền Acti 9 – iPRD loại 2, 1P/1P N, 230V, Draw-out SKU: A9L08500 Hãng sản xuất: Schneider Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT
CB Chống Sét Schneider A9L20600 20kA 3P+N Giảm 24.000đ

CB Chống Sét Schneider A9L20600 20kA 3P+N

4.376.000đ 4.400.000đ -0%

Thiết bị chống sét lan truyền Acti 9 – iPRD loại 2, 3P N, 400V, Draw-out SKU: A9L20600 Hãng sản xuất: Schneider Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT
CB Chống Sét Schneider A9L15691 20kA 1P Giảm 93.000đ

CB Chống Sét Schneider A9L15691 20kA 1P

1.207.000đ 1.300.000đ -7%

Thiết bị chống sét lan truyền Acti 9 – iPF K loại 2, 1P, 230V, Fixed SKU: A9L15691 Hãng sản xuất: Schneider Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT
CB Chống Sét Schneider A9L15686 40kA 1P Giảm 113.000đ

CB Chống Sét Schneider A9L15686 40kA 1P

1.187.000đ 1.300.000đ -8%

Thiết bị chống sét lan truyền Acti 9 – iPF K loại 2, 1P, 230V, Fixed SKU: A9L15686 Hãng sản xuất: Schneider Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VA
CB Chống Sét Schneider A9L15692 20kA 1P+N - A9L15692 20kA 1P+N Giảm 190.000đ

CB Chống Sét Schneider A9L15692 20kA 1P+N - A9L15692 20kA 1P+N

2.010.000đ 2.200.000đ -8%

Thiết bị chống sét lan truyền Acti 9 – iPF K loại 2, 1P N, 230V, Fixed SKU: A9L15692 Hãng sản xuất: Schneider Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT
CB Chống Sét Schneider A9L15586 65kA 3P+N Giảm 120.000đ

CB Chống Sét Schneider A9L15586 65kA 3P+N

4.680.000đ 4.800.000đ -2%

Thiết bị chống sét lan truyền Acti 9 – iPF K loại 2, 3P N, 400V, Fixed SKU: A9L15586 Hãng sản xuất: Schneider Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT
CB Chống Sét Schneider EZ9L33145 45kA 1P Giảm 100.000đ

CB Chống Sét Schneider EZ9L33145 45kA 1P

500.000đ 600.000đ -16%

Easy9 Chống sét lan truyền – Loại 2 SKU: EZ9L33145 Hãng sản xuất: Schneider Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT
CB Chống Sét Schneider EZ9L33120 20kA 1P Giảm 50.000đ

CB Chống Sét Schneider EZ9L33120 20kA 1P

450.000đ 500.000đ -10%

Easy9 Chống sét lan truyền – Loại 2 SKU: EZ9L33120 Hãng sản xuất: Schneider Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT
CB Chống Sét Schneider A9L40500 40kA 1P+N Giảm 70.000đ

CB Chống Sét Schneider A9L40500 40kA 1P+N

2.230.000đ 2.300.000đ -3%

Thiết bị chống sét lan truyền Acti 9 – iPRD loại 2, 1P/1P N, 230V, Draw-out SKU: A9L40500 Hãng sản xuất: Schneider Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT
CB Chống Sét Schneider A9L65501 65kA 1P+N Giảm 40.000đ

CB Chống Sét Schneider A9L65501 65kA 1P+N

3.060.000đ 3.100.000đ -1%

Thiết bị chống sét lan truyền Acti 9 – iPRD loại 2, 1P/1P N, 230V, Draw-out SKU: A9L65501 Hãng sản xuất: Schneider Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT
CB Chống Sét Schneider A9L15687 40kA 1P+N Giảm 50.000đ

CB Chống Sét Schneider A9L15687 40kA 1P+N

2.050.000đ 2.100.000đ -2%

Thiết bị chống sét lan truyền Acti 9 – iPF K loại 2, 1P N, 230V, Fixed SKU: A9L15687 Hãng sản xuất: Schneider Chất lượng: Mới 100% Bảo hành: Chính hãng Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT
CB Chống Sét Schneider EZ9L33720 20kA 3P+N Giảm 50.000đ

CB Chống Sét Schneider EZ9L33720 20kA 3P+N

950.000đ 1.000.000đ -5%

Loại :   Chống Sét Lan Truyền Nguồn TT, TN-S Dòng Sản Phẩm :   Easy 9 Kiểu  :  Type 2 Công Nghệ Cắt Lọc Sét  :  MOV + GDT Số Cực :   3P + N Điện Áp  :  230V AC Dòng Cắt Sét In   : 10 KA Dòng Cắt Sét Imax   : 20 KA Kiểu Lắp Đặt  :  Gắn Thanh DIN Rail 35mm Tiêu Chuẩn   : IEC
CB Chống Sét Schneider EZ9L33745 45kA 3P+N Giảm 22.000đ

CB Chống Sét Schneider EZ9L33745 45kA 3P+N

1.078.000đ 1.100.000đ -2%

Thông số kĩ thuật CB chống sét Schneider EZ9L33745 45kA 3P+N Loại   : Chống Sét Lan Truyền Nguồn TT, TN-S Dòng Sản Phẩm :  Easy 9 Kiểu  :Type 2 Công Nghệ Cắt Lọc Sét : MOV + GDT Số Cực :3P + N Điện Áp:230V AC Dòng Cắt Sét In : 20 KA Dòng Cắt Sét Imax :   45 KA Kiểu Lắp Đặt  :  Gắn Thanh DIN Rail 35mm Tiêu Chuẩn :   IEC
CB Chống Sét Schneider EZ9L33620 20kA 1P+N Giảm 95.000đ

CB Chống Sét Schneider EZ9L33620 20kA 1P+N

605.000đ 700.000đ -13%

Thông số kĩ thuật chống sét lan truyền EZ9L33620 20kA 1P+N Loại: Chống Sét Lan Truyền Nguồn TT, TN-S Dòng Sản Phẩm : Easy 9 Kiểu   : Type 2 Công Nghệ Cắt Lọc Sét  :  MOV + GDT Số Cực :   1P + N Điện Áp  :  230V AC Dòng Cắt Sét In  :  10 KA Dòng Cắt Sét Imax  :  20 KA Kiểu Lắp Đặt  :  Gắn Thanh DIN Rail 35mm Tiêu Chuẩn :   IEC

Hiển thị 1 - 23 / 23 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng