Tủ Điện Solar

Sắp xếp:


Tủ Điện Năng Lượng Mặt Trời 15Kw

1 MCB AC 3P-40A Schneider 1 SPD AC Schneider 2 MCB DC 16A-1000V Noark 2 SPD DC 1200V Noark 2 String PV 1 vỏ tủ nhựa IP65 Phụ kiện trọn bộ ( dây AC, DC, đầu cosse, chụp đầu cosse, cable glad, nhãn tên) Kích thước 200x119x100 mm

Tủ Điện Năng Lượng Mặt Trời 10Kw

1 MCB AC 3P-32A Schneider 1 SPD AC Schneider 2 MCB DC 16A-1000V Noark 2 SPD DC 1200V Noark 2 String PV 1 vỏ tủ nhựa IP65 Phụ kiện trọn bộ ( dây AC, DC, đầu cosse, chụp đầu cosse, cable glad, nhãn tên) Kích thước 200x119x100 mm

Tủ Điện Năng Lượng Mặt Trời 8Kw

1 MCB AC 2P-50A Schneider 1 SPD AC Schneider 2 MCB DC 16A-1000V Noark 2 SPD DC 1200V Noark 2 String PV 1 vỏ tủ nhựa IP65 Phụ kiện trọn bộ ( dây AC, DC, đầu cosse, chụp đầu cosse, cable glad, nhãn tên) Kích thước 200x119x100 mm

Tủ Điện Năng Lượng Mặt Trời 5Kw

1 MCB AC 2P-40A Schneider 1 SPD AC Schneider 2 MCB DC 500V Noark 2 SPD DC 500V Noark 1 String PV 1 vỏ tủ nhựa IP65 Phụ kiện trọn bộ ( dây AC, DC, đầu cosse, chụp đầu cosse, cable glad, nhãn tên) Kích thước 200x119x100 mm

Tủ Điện Năng Lượng Mặt Trời 3Kw

1 MCB AC 2P-32A Schneider 1 SPD AC Schneider 1 MCB DC 500V Noark 1 SPD DC 500V Noark 1 String PV 1 vỏ tủ nhựa IP65 Phụ kiện trọn bộ ( dây AC, DC, đầu cosse, chụp đầu cosse, cable glad, nhãn tên) Kích thước 200x119x100 mm

Hiển thị 1 - 5 / 5 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng