Cổng Xếp Tự Động

 

 

 

Sắp xếp:


Cổng Xếp Nhôm Tự Động Mil17

- Chất liệu: Hợp kim nhôm - Màu sắc: Đỏ, Xanh, Bạc sáng bóng - Chiều cao tiêu chuẩn: 1.6m hoặc theo yêu cầu  - Chiều rộng tiêu chuẩn: 820mm hoặc theo yêu cầu - Kích thước ống trụ chính: 90 x 55 x 1,0mm

Cổng Xếp Nhôm Tự Động Mil16

- Chất liệu: Hợp kim nhôm - Màu sắc: Trắng, Đen - Chiều cao tiêu chuẩn: 1.6m hoặc theo yêu cầu  - Chiều rộng tiêu chuẩn: 650mm hoặc theo yêu cầu - Kích thước ống trụ chính: 56 x 35 x 1,0mm

Cổng Xếp Nhôm Tự Động Mil15

- Chất liệu: Hợp kim nhôm - Màu sắc: Vàng đồng, Đen - Chiều cao tiêu chuẩn: 1.6m hoặc theo yêu cầu  - Chiều rộng tiêu chuẩn: 660mm hoặc theo yêu cầu - Kích thước ống trụ chính: 56 x 35 x 1,0mm

Cổng Xếp Nhôm Tự Động Mil14

- Chất liệu: Hợp kim nhôm - Màu sắc: Đỏ - Chiều cao tiêu chuẩn: 1.6m hoặc theo yêu cầu  - Chiều rộng tiêu chuẩn: 780mm hoặc theo yêu cầu - Kích thước ống trụ chính: 81 x 51 x 1,0mm

Cổng Xếp Nhôm Tự Động MIl12

- Chất liệu: Hợp kim nhôm - Màu sắc: Xám xanh - Chiều cao tiêu chuẩn: 1.6m hoặc theo yêu cầu  - Chiều rộng tiêu chuẩn: 780mm hoặc theo yêu cầu - Kích thước ống trụ chính: 81 x 51 x 1,0mm

Cổng Xếp Nhôm Tự Động Mil11

- Chất liệu: Hợp kim nhôm - Màu sắc: Đen xám - Chiều cao tiêu chuẩn: 1.7m hoặc theo yêu cầu  - Chiều rộng tiêu chuẩn: 700mm hoặc theo yêu cầu - Kích thước ống trụ chính: 100 x 70 x 1,0mm

Cổng Xếp Nhôm Tự Động Mil10

- Chất liệu: Hợp kim nhôm - Màu sắc: Bạc sáng bóng - Chiều cao tiêu chuẩn: 1.7m hoặc theo yêu cầu  - Chiều rộng tiêu chuẩn: 700mm hoặc theo yêu cầu - Kích thước ống trụ chính: 100 x 70 x 1,0mm

Cổng Xếp Tự Động Inox 304 MiL195

- Chất liệu: Inox 304 - Chiều cao tiêu chuẩn: 1m6 hoặc theo yêu cầu - Chiều rộng tiêu chuẩn: 600mm hoặc theo yêu cầu - Kích thước trụ chính: 70 x 40 x 0.7mm - Kích thước thanh chéo: 43 x 35 x 0.6mm

Cổng Xếp Tự Động Inox 304 MiL194

- Chất liệu: Inox 304  - Chiều cao tiêu chuẩn: 1m6 hoặc theo yêu cầu - Chiều rộng tiêu chuẩn: 600mm hoặc theo yêu cầu - Kích thước trụ chính: 70 x 40 x 0.7mm - Kích thước thanh chéo: 43 x 35 x 0.6mm

Cổng Xếp Tự Động Inox 304 MiL193

- Chất liệu: Inox 304  - Chiều cao tiêu chuẩn: 1m6 - Chiều rộng tiêu chuẩn: 600mm - Kích thước trụ chính: 70 x 40 x 0.7mm - Kích thước thanh chéo: 43 x 35 x 0.6mm

Cổng Xếp Tự Động Inox 304 MiL192

- Chất liệu: Inox 304 - Chiều cao tiêu chuẩn: 1m6 hoặc theo yêu cầu - Chiều rộng tiêu chuẩn: 600mm hoặc theo yêu cầu - Kích thước trụ chính: 70 x 40 x 0.7mm - Kích thước thanh chéo: 43 x 35 x 0.6mm

Cổng Xếp Tự Động Inox 403 MiL191

- Chất liệu: Inox 304  - Chiều cao tiêu chuẩn: 1m6 - Chiều rộng tiêu chuẩn: 600mm - Kích thước trụ chính: 70 x 40 x 0.7mm - Kích thước thanh chéo: 43 x 35 x 0.6mm

Cổng Xếp Tự Động Inox 201 MiL195

- Chất liệu: Inox 201  - Chiều cao tiêu chuẩn: 1m6 hoặc theo yêu cầu - Chiều rộng tiêu chuẩn: 600mm hoặc theo yêu cầu - Kích thước trụ chính: 70 x 40 x 0.7mm - Kích thước thanh chéo: 43 x 35 x 0.6mm

Cổng Xếp Tự Động Inox 201 MiL194

- Chất liệu: Inox 201  - Chiều cao tiêu chuẩn: 1m6 hoặc theo yêu cầu - Chiều rộng tiêu chuẩn: 600mm hoặc theo yêu cầu - Kích thước trụ chính: 70 x 40 x 0.7mm - Kích thước thanh chéo: 43 x 35 x 0.6mm

Cổng Xếp Tự Động Inox 201 MiL193

- Chất liệu: Inox 201  - Chiều cao tiêu chuẩn: 1m6 - Chiều rộng tiêu chuẩn: 600mm - Kích thước trụ chính: 70 x 40 x 0.7mm - Kích thước thanh chéo: 43 x 35 x 0.6mm

Cổng Xếp Tự Động Inox 201 MiL192

- Chất liệu: Inox 201  - Chiều cao tiêu chuẩn: 1m6 - Chiều rộng tiêu chuẩn: 600mm - Kích thước trụ chính: 70 x 40 x 0.7mm - Kích thước thanh chéo: 43 x 35 x 0.6mm

Cổng Xếp Tự Động Inox 201 MiL191

- Chất liệu: Inox 201  - Chiều cao tiêu chuẩn: 1m6 - Chiều rộng tiêu chuẩn: 600mm - Kích thước trụ chính: 70 x 40 x 0.7mm - Kích thước thanh chéo: 43 x 35 x 0.6mm

Hiển thị 1 - 17 / 17 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng