Cổng Xếp Inox Tự Động

Sắp xếp:


Cổng Xếp Tự Động Inox 304 MiL195

- Chất liệu: Inox 304 - Chiều cao tiêu chuẩn: 1m6 hoặc theo yêu cầu - Chiều rộng tiêu chuẩn: 600mm hoặc theo yêu cầu - Kích thước trụ chính: 70 x 40 x 0.7mm - Kích thước thanh chéo: 43 x 35 x 0.6mm

Cổng Xếp Tự Động Inox 304 MiL194

- Chất liệu: Inox 304  - Chiều cao tiêu chuẩn: 1m6 hoặc theo yêu cầu - Chiều rộng tiêu chuẩn: 600mm hoặc theo yêu cầu - Kích thước trụ chính: 70 x 40 x 0.7mm - Kích thước thanh chéo: 43 x 35 x 0.6mm

Cổng Xếp Tự Động Inox 304 MiL193

- Chất liệu: Inox 304  - Chiều cao tiêu chuẩn: 1m6 - Chiều rộng tiêu chuẩn: 600mm - Kích thước trụ chính: 70 x 40 x 0.7mm - Kích thước thanh chéo: 43 x 35 x 0.6mm

Cổng Xếp Tự Động Inox 304 MiL192

- Chất liệu: Inox 304 - Chiều cao tiêu chuẩn: 1m6 hoặc theo yêu cầu - Chiều rộng tiêu chuẩn: 600mm hoặc theo yêu cầu - Kích thước trụ chính: 70 x 40 x 0.7mm - Kích thước thanh chéo: 43 x 35 x 0.6mm

Cổng Xếp Tự Động Inox 403 MiL191

- Chất liệu: Inox 304  - Chiều cao tiêu chuẩn: 1m6 - Chiều rộng tiêu chuẩn: 600mm - Kích thước trụ chính: 70 x 40 x 0.7mm - Kích thước thanh chéo: 43 x 35 x 0.6mm

Cổng Xếp Tự Động Inox 201 MiL195

- Chất liệu: Inox 201  - Chiều cao tiêu chuẩn: 1m6 hoặc theo yêu cầu - Chiều rộng tiêu chuẩn: 600mm hoặc theo yêu cầu - Kích thước trụ chính: 70 x 40 x 0.7mm - Kích thước thanh chéo: 43 x 35 x 0.6mm

Cổng Xếp Tự Động Inox 201 MiL194

- Chất liệu: Inox 201  - Chiều cao tiêu chuẩn: 1m6 hoặc theo yêu cầu - Chiều rộng tiêu chuẩn: 600mm hoặc theo yêu cầu - Kích thước trụ chính: 70 x 40 x 0.7mm - Kích thước thanh chéo: 43 x 35 x 0.6mm

Cổng Xếp Tự Động Inox 201 MiL193

- Chất liệu: Inox 201  - Chiều cao tiêu chuẩn: 1m6 - Chiều rộng tiêu chuẩn: 600mm - Kích thước trụ chính: 70 x 40 x 0.7mm - Kích thước thanh chéo: 43 x 35 x 0.6mm

Cổng Xếp Tự Động Inox 201 MiL192

- Chất liệu: Inox 201  - Chiều cao tiêu chuẩn: 1m6 - Chiều rộng tiêu chuẩn: 600mm - Kích thước trụ chính: 70 x 40 x 0.7mm - Kích thước thanh chéo: 43 x 35 x 0.6mm

Cổng Xếp Tự Động Inox 201 MiL191

- Chất liệu: Inox 201  - Chiều cao tiêu chuẩn: 1m6 - Chiều rộng tiêu chuẩn: 600mm - Kích thước trụ chính: 70 x 40 x 0.7mm - Kích thước thanh chéo: 43 x 35 x 0.6mm

Hiển thị 1 - 10 / 10 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng