Khóa cửa điện tử LOCPRO M120N3

5.400.000đ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Thẻ từ, mật mã, Chìa cơ, Điều khiển từ xa(mở rộng)
 • Có sẵn 04 thẻ (Tối đa 40 thẻ)
 • Mật mã bảo mật 6~12 ký tự
 • Điểu khiển từ xa (remote) mở rộng(35m - 50m).
 • Chìa khóa cơ: Đi kèm 02 chìa CNC.
 • Độ ẩm: 0% - 90%
 • Nhiệt độ: Từ -40°C đến 80°C
 • Báo động cháy: 60°C
 • Nguồn điện: Pin kiềm khô Alkaline 1,5V x 4
 • Thời gian chạy của Pin: 12 tháng (10 lần/ngày).
 • Thân ngoài: 74(W) x 290(H) x 23(D)
 • Thân trong:  74(W) x 290(H) x 29(D)

Còn hàng
1

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Thẻ từ, mật mã, Chìa cơ, Điều khiển từ xa(mở rộng)
 • Có sẵn 04 thẻ (Tối đa 40 thẻ)
 • Mật mã bảo mật 6~12 ký tự
 • Điểu khiển từ xa (remote) mở rộng(35m - 50m).
 • Chìa khóa cơ: Đi kèm 02 chìa CNC.
 • Độ ẩm: 0% - 90%
 • Nhiệt độ: Từ -40°C đến 80°C
 • Báo động cháy: 60°C
 • Nguồn điện: Pin kiềm khô Alkaline 1,5V x 4
 • Thời gian chạy của Pin: 12 tháng (10 lần/ngày).
 • Thân ngoài: 74(W) x 290(H) x 23(D)
 • Thân trong:  74(W) x 290(H) x 29(D)

Khóa cửa thẻ từ Locpro M120N3

Khóa cửa thẻ từ Locpro M120N3

Khóa cửa thẻ từ Locpro M120N3

Khóa cửa thẻ từ Locpro M120N3

Khóa cửa thẻ từ Locpro M120N3

Khóa cửa thẻ từ Locpro M120N3

Khóa cửa thẻ từ Locpro M120N3

Khóa cửa thẻ từ Locpro M120N3

Khóa cửa thẻ từ Locpro M120N3

Khóa cửa thẻ từ Locpro M120N3

Khóa cửa thẻ từ Locpro M120N3

Khóa cửa thẻ từ Locpro M120N3

Khóa cửa thẻ từ Locpro M120N3

Khóa cửa thẻ từ Locpro M120N3

Sản phẩm liên quan