Khóa cửa điện tử EPIC Touch

3.600.000đ

 - Kiểu mở khóa: Thẻ và mã số.

- Thẻ từ: Có, tối đa 30 thẻ ( đi kèm 02 thẻ ).

- Có, tối đa 30 thẻ ( đi kèm 02 thẻ ).

- Khóa cửa tự động.

- Chức năng khóa khóa trái cửa đảm bảo an toàn và riêng tư.

- Mã bảo mật 4~14 ký tự điện tử.

 


Còn hàng
1

Ổ Khóa Thẻ Từ Epic E-TOUCH - Đen Có mã số quản lý, đảm bảo chỉ có chủ nhà mới có thể can thiệp vào khóa.

  • Kiểu mở khóa: Thẻ và mã số.
  • Thẻ từ: Có, tối đa 30 thẻ ( đi kèm 02 thẻ ).
  • Có, tối đa 30 thẻ ( đi kèm 02 thẻ ).
  • Khóa cửa tự động.
  • Chức năng khóa khóa trái cửa đảm bảo an toàn và riêng tư.
  • Mã bảo mật 4~14 ký tự điện tử.

 

Sản phẩm liên quan